Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Liten julgran gäller i år (2:21)

Glöm "Disneygranen". Svensken väljer numera den glesare och mindre rödgranen till jul. - Folk vill ha en doft som doftar. Inte för tät, säger granodlaren Eskil Andersson i Skåne. (Published: Dec. 20, 2017)