Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Här slår Cora till i Jämtland (0:42)

Inställd tågtrafik, lavinvarningar och trafikolyckor. Snöovädret Cora ställer till det för södra Norrland när stormen kom in över fjällen. (Published: Jan. 7, 2018)