Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

#deadline - Svenska kvinnliga journalister står upp mot sexuella övergrepp (1:07)

Kvinnor inom den svenska mediebranschen har nu satt ner foten och står tillsammans upp mot sexuella trakasserier och övergrepp. Uppropet går under hashtaggen #deadline. (Published: Nov. 22, 2017)