Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Andersson Wij utmanar sin sociala ångest (1:46)

I packningen hade han både sömntabletter och krisnummer till vänner. Tomas Andersson Wij tryckte ner sin sociala ångest för att kunna vara med i "Så mycket bättre" – men väl på plats försvann oron snabbt. (Published: Nov. 24, 2017)