Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

58 personer - på samma motorcykel (1:24)

Att 58 personer kan färdas samtidigt på en och samma motorcykel låter otroligt för de flesta av oss, men för ett av den indiska arméns motorcykelteam är det fullt genomförbart. (Published: Nov. 22, 2017)